Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Základy správy dokumentů pohledem zákona č. 499/2004 Sb. a ISO 15489„, který naše sdružení pořádá ve dnech 27. listopadu od 9:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze a 1. prosince od 9:00 v prostorách Grandhotelu Brno v Benešově ulici v Brně.

Setkání bude zaměřeno na problematiku základní pravidla a principy správy dokumentů (analogových i digitálních) očima veřejnoprávního původce i pohledem soukromoprávního původce. Workshop je určen těm, kteří by měli řídit správu dokumentů, aby věděli proč, a jak se tato činnost má správně provádět.

Seminářem Vás bude provázet Ing. Stanislav Fiala, dlouholetý člen IRMS, lektor, auditor, spoluautor Slovníku základních pojmů v oblasti správy dokumentů.

Partnerem akce je společnost Rassmusen, poskytující služby v oblasti auditu správy dokumentů.​​ Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlíášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@irms.cz.