Novela zákona ve sněmovně

Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, byla 18. ledna 2011 předložena vládou k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Organizační výbor PSP ČR projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214), určil zpravodaje Ing. Jaroslava Krupku a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který jej zařadil na program svého 21 jednání, které se bude konat 22. 2. 2012.

Dokumenty vztahující se k návrhu novely zákona byly publikovány ve sněmovním tisku č. 581.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)