Jak jsme již na těchto stránkách informovali dříve, prochází zákoná úprava v oblasti archivnictví a spisové služby novelizací. Nejprve byl novelizován zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Následně dochází i k úpravě navazujících podzákonných norem,  a tak byla 20. 7. 2012 novelizována i takzvaná „spisová vyhláška“, tedy vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Ta byla nyní nahrazena vyhláškou č. 259/2012 Sb., jejíž text můžete najít spolu s ostatními významnými předpisy z oblasti spisové služby v sekci Dokumenty.