Novela zákona v senátu

Jak jsme již informovali dříve, Parlament projednává novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. V rámci tohoto projednání již novela prošla Poslaneckou sněmovnou, která k jejímu návrhu učinila několik pozměňovacích návrhů, z nichž většina nemění smysl nebo podstatná ustanovení zákona.

Na 36. schůzi Poslanecká sněmovna návrh zákona schválila, (usnesení 1104) a postoupila jej k dalšímu projednání v Senátu Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 328. Organizační výbor Senátu dne 4. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová) a přikázal tisk k projednání Ústavně-právnímu výboru (Mgr. Soňa Paukrtová). Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 21. schůze Senátu, která se koná od 25. 4. 2012.

Dokumenty vztahující se k návrhu novely zákona byly publikovány ve sněmovním tisku č. 581 a sněmovním tisku Senátu č. 328.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)