WS Metodika kontroly výkonu spisové služby

Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem “KONTROLA VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY VEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY”, který naše sdružení pořádá dne 9. 4. od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově...

Presentace z WS Pravidla správy

Naše sdružení uspořádalo dne 12. 3. 2015 odborný seminář s názvem “Základní pravidla správy dokumentů v kontextu novely vyhlášky”. Setkání bylo zaměřeno na problematiku vedení spisové služby ve světle novely vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby,...

Dotazník ke spisové vyhlášce

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, (znění s vyznačenými změnami, které přinesla vyhláška č. 283/2014 Sb. najdete na našich stránkách), se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k...