Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na problematiku elektronické identifikace a související dopady na vedení spisových služeb a samostatných evidencí dokumentů.

Na semináři získáte ucelený přehled o dopadech zákona o elektronické identifikaci a souvisejících právních předpisů, kdy od 1.7.2020 se zcela zásadním způsobem mění povinnost identifikace v případech, kdy je nutné prokazovat totožnost fyzických osob, a to buď ze zákona nebo při výkonu působnosti. V průběhu semináře bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem bude provázet Ing. Robert Piffl, člen IPSD, odborník na životní cyklus elektronických forem dokumentů s více než 20 lety praktických zkušeností v oboru správy dokumentů.

Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo lépe prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

27. 5. 2020, Autoklub Praha, 1490,-Kč bez DPH


[wpforms id=“2626″]