Seminář Životní cyklus e-dokumentu v právním prostředí EU (ZRUŠENO)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na otázky jak a proč správně pracovat s elektronickými dokumenty, elektronickou identitou a dalšími nástroji e-governmentu. Na semináři získáte ucelený přehled o stavu legislativy

Seminář Úskalí fyzické bezpečnosti při práci s utajovanými dokumenty (ZRUŠENO)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci s odbornými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na potřeby zajištění Fyzické bezpečnosti při ochraně utajovaných informací. Poznatky z kontrol a praxe ukazují, že lze opomenout i základní povinnosti z oblasti Fyzické

Seminář Připravované změny legislativy o archivnictví a spisové službě, jejich dopady do praxe (24.4.2019)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na seminář zaměřený na dopady očekávaných změn legislativy na správu dokumentů a metodiku vedení spisové služby. Na semináři získáte ucelený přehled o stavu projednávaných legislativních návrhů ČR

Nová verze NSESSS

Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva. Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci