Ing. Petr Fík

Odborník v oblasti ochrany utajovaných informací a administrativní bezpečnosti dlouhodobě se podílející na přípravě příslušných legislativních norem.

Člen odborného sdružení IPSD.

Spoluautor českých překladů:

  • ISO/FDIS 15489-1:2016 Informace a dokumentace – Správa dokumentů
  • ISO/FDIS 30300 Systémy správy dokumentů – Základní informace a pojmy

Člen celé řady odborných pracovních skupin zabývajících se problematikou správy dokumentů, a to zejména dokumentů obsahujících utajované informace.