V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, (znění s vyznačenými změnami, které přinesla vyhláška č. 283/2014 Sb. najdete na našich stránkách), se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k aktuálnímu znění vyhlášky. Aby byly síly při této aktivitě napřeny správným směrem, bylo naše sdružení v rámci aktivit Pracovní skupiny, zřízené v rámci Memoranda o spolupráci, požádáno o pomoc při zjištění hlavních oblastí, na které by měl být tento komentář zaměřen.

Připravili jsme proto online dotazník, na základě kterého je možné zaslat otázky či připomínky k současné podobě vyhlášky, a které budou souhrnně předány pracovníkům Archivní správy Ministerstva vnitra jako podklad pro zpracování komentáře k vyhlášce č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Dotazník můžete vyplnit kliknutím na tento odkaz.