Dotazník ke spisové vyhlášce

V návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, (znění s vyznačenými změnami, které přinesla vyhláška č. 283/2014 Sb. najdete na našich stránkách), se Archivní správa Ministerstva vnitra rozhodla zpracovat komentář k...

Průzkum stavu spisové služby

Na jednání Pracovní skupiny Memoranda MV ČR, které proběhlo 5. 9. 2012 v Mikulově v rámci konference e-government 20:10, byly představeny výsledky průzkumu, který IRMS během prázdnin provedla u ministerstev, krajských úřadů a statutárních měst, a který se zaměřil na...