Pracovní skupina Archivnictví, fungující v rámci ICT Unie, obnovila svou činnost a jako první výstup představila poziční dokument nazvaný „Důvěryhodný digitální dokument – Stanovisko ICT UNIE k problematice právně validního dokumentu„. Tento dokument vítáme jako potřebný příáspěvek do dikuse na dané téma, jeho vznik ostatně zástupci IRMS v pracovní skupině průběžně sledovali.

Vlastní dokument je možné stáhnout zde, ICT Unie rovněž vydala brožuru vysvětlující okolnosti vzniku, záměry a cíle dokumentu a další plánované kroky.