Průzkum stavu spisové služby

Na jednání Pracovní skupiny Memoranda MV ČR, které proběhlo 5. 9. 2012 v Mikulově v rámci konference e-government 20:10, byly představeny výsledky průzkumu, který IRMS během prázdnin provedla u ministerstev, krajských úřadů a statutárních měst, a který se zaměřil na stav spisové služby a správy dokumentů obecně. Mezi klíčové závěry průzkumu mimo jiné patří:

 • drtivá většina úřadů respektuje právo na informace zakotvené v zákoně 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a poskytuje informace sice obecně, ale promptně
 • problematika správy dokumentů, potažmo spisové služby, nemá v organizaci úřadů representaci v odpovídající manažerské pozici, a pokud už je určena odpovědná osoba, je často tato role kumulována s dalšími odpovědnostmi a funkcemi
 • na úřadech je významným způsobem podceňována systematická kontrolní (auditní) činnost v oblasti správy dokumentů a spisové služby, a když už je vykonávána, nejedná se o systematickou, ale o nahodilou aktivitu
 • je významným způsobem podceňována otázka vzdělávání vlastních pracovníků.

Závěry průzkumu shrnuté v presentaci je možné shlédnout na slideshare.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)