Na jednání Pracovní skupiny Memoranda MV ČR, které proběhlo 5. 9. 2012 v Mikulově v rámci konference e-government 20:10, byly představeny výsledky průzkumu, který IRMS během prázdnin provedla u ministerstev, krajských úřadů a statutárních měst, a který se zaměřil na stav spisové služby a správy dokumentů obecně. Mezi klíčové závěry průzkumu mimo jiné patří:

  • drtivá většina úřadů respektuje právo na informace zakotvené v zákoně 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a poskytuje informace sice obecně, ale promptně
  • problematika správy dokumentů, potažmo spisové služby, nemá v organizaci úřadů representaci v odpovídající manažerské pozici, a pokud už je určena odpovědná osoba, je často tato role kumulována s dalšími odpovědnostmi a funkcemi
  • na úřadech je významným způsobem podceňována systematická kontrolní (auditní) činnost v oblasti správy dokumentů a spisové služby, a když už je vykonávána, nejedná se o systematickou, ale o nahodilou aktivitu
  • je významným způsobem podceňována otázka vzdělávání vlastních pracovníků.

Závěry průzkumu shrnuté v presentaci je možné shlédnout na slideshare.