Certifikační školení Procesní modelování a notace BPMN (23.4.2019)

Institut pro správu dokumentů ve spolupráci se svými partnery Vás tímto srdečně zve na certifikační školení zaměřené na metody a nástroje procesního modelování v souladu s metodikou OMG PBM2.

V rámci školení budou vysvětleny všechny základní principy problematiky procesního modelování a jeho využití v praxi a bude detailně představena notace dle standardu BPM vytvořeného organizací Obejct Management Group. Mezi hlavní témata patří tyto oblasti: Obchodní cíle, Základy procesního modelování, Základy procesního řízení, Motivační modely, Koncepty procesního modelování, Dovednosti v oblasti procesního modelování, Rámcové modely řízení kvality procesů, governance a metrik.

Lektorem školení je Tomáš Bezouška, president IPSD, certifikovaný lektor spisové služby, přední proponent procesního přístupu k modelování informačních systémů a procesního řízení ve veřejné správě s využitím standardů BPMN, autor Standardní procesní mapy spisové služby.

PROGRAM ŠKOLENÍ

  • 09:00 – 09:30 Presence
  • 09:30 – 10:15 Úvod do procesního modelování
  • 10:15 – 11:00 Obchodní procesy, základy procesního modelování a řízení
  • 11:00 – 11:30 Přestávka a občerstvení
  • 11:30 – 12:00 Motivační modely, koncepty procesního modelování
  • 12:30 – 13:30 Oběd
  • 13:30 – 15:30 Dovednosti v oblasti procesního modelování, rámcové modely
  • 15:30 – 16:00 Přestávka a občerstvení
  • 16:00 – 17:00 Rekapitulace a shrnutí hlavních znalostí
  • 17:00 – 18:15 Certifikační zkouška, Závěr

​​Pozvánku na školení si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.

Školení se uskutečnilo 23. 4. 2019


Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
Číslo objednávky objednatele, pokud chce, aby se objevilo v daňovém dokladu.
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zasílání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů.
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

Certifikační školení Procesní modelování a notace BPMN (23.4.2019)
Štítky: