Site Loader

ADRESA

Thunovská 179/12, Praha 1

MV a NAČR ke spisové službě

Dne 10. listopadu 2015 se v přednáškovém sále Národního archivu uskutečnilo na pozvání náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví Petra Mlsny setkání vedoucích pracovníků všech ministerstev k problematice výkonu spisové služby v elektronické podobě. Presentace z tohoto setkání jsou dostupné na stránkách Národního archivu a obsahují celou řadu zajímavých informací a podnětů. Doporučujeme k prostudování všem, kdo se zajímají o problematiku spisové služby a správy dokumentů.

Odkazy na jednotlivé přednášky:

Post Author: Tomáš Bezouška