Novela zákona ve sněmovně

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 15.02.2012

Novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, byla 18. ledna 2011 předložena vládou k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Organizační výbor PSP ČR projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214), určil zpravodaje Ing. Jaroslava Krupku a navrhl přikázat k projednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který jej zařadil na program svého 21 jednání, které se bude konat 22. 2. 2012.

Dokumenty vztahující se k návrhu novely zákona byly publikovány ve sněmovním tisku č. 581.

Mohlo by Vás také zajímat

METODICKÝ DOTAZ #2: sOULAD issd S nsesss

METODICKÝ DOTAZ #2: sOULAD issd S nsesss

dotaz: Je někde přesně / striktně / explicitně napsáno, že OVM nemůže používat ISSD, které buď nejsou napojeny nebo nesplňují NS? Ideálně i s...