Po jednání pracovní skupiny Vzdělávání, které proběhlo v minulém týdnu, byly dnes finalizovány a zveřejněny termíny akreditovaných školení pro veřejnost. Kalendář v současné době obsahuje jen některé základní položky školení reagující na zájem účastníků, v případě, že bude poptávka i po ostatních akreditovaných kurzech, budou průběžně doplňovány i další termíny a kurzy.

Vedle veřejných kurzů, které jsou ve vyhlášených termínech pořádány pro širokou veřejnost, realizují certifikovaní vzdělávací partneři IRMS rovněž kurzy přímo v prostředí konkrétních organizací.

Další informace o vzdělávání, termínech pořádaných kurzů nebo možnosti zařazení dalších vzdělávacích akcích je možné získat na mailové adrese info@irms.cz.