Akreditace vzdělávání u MV ČR

Jedním z hlavních cílů sdružení IRMS je vytváření předpokladů pro systematické a kvalitní vzdělávání všech úrovní veřejnosti, specialistů a odborníků v oblasti správy dokumentů, informací a spisové služby. Za tímto účelem vytvořila pracovní skupina Vzdělávání pod vedením Lenky Švejdarové a za přispění celé řady odborníků vzdělávací systém složený z jednotlivých, na sebe navazujících modulů. Tento systém je doplněn o certifikační schéma, na základě kterého jsou absolventi jednotlivých modulů testování a v případě úspěšného složení testu je jim přiznán certifikát potvrzující dosažení dané kvalifikace či odbornosti.

Protože usilujeme o univerzální uplatnění tohoto vzdělávacího modelu, požádalo naše sdružení v létě o akreditaci jednotlivých modulů odbor veřejné správy Ministerstva vnitra, respektive jeho akreditační pracoviště v rámci Institutu pro veřejnou správu Praha. Po posouzení akreditační komisí byly předložené podklady akceptovány a Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s., získala akreditaci vzdělávací instituce s číslem akreditace AK/I-56/2012.

Současně byly akreditovány tyto vzdělávací moduly:

 • M01 – Správa dokumentů: Úvod do problematiky
 • M11 – Manažer dokumentů: Základy
 • M21 – Specialista: Politika správy dokumentů
 • M22 – Specialista: Systémy správy dokumentů
 • M23 – Specialista: Procesy správy dokumentů
 • M24 – Specialista: Audit správy dokumentů
 • M25 – Specialista: Komerční spisovna
 • M31 – Manažer dokumentů: Konsultant
 • M32 – Manažer dokumentů: Interní auditor

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)