Metodika: Ukládací lhůty pro GDPR

V rámci pátečního workshopu „Spisová služba a GDPR“, pořádaného koordinátorem digitální agendy ČR společně s Úřadem na ochranu osobních údajů v rámci dvoudenní mezinárodní konference s názvem „GDPR a jeho implementace do každodenní praxe státní správy“, představil PhDr. Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy, metodickou pomůcku nazvanou „Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů„.

Tento praktický dokument přináší analýzu právního řádu z pohledu správného stanovení skartační lhůty, což je jak základem pro řádný výkon spisové služby, tak se jedná o zásadní podklad pro přípravu na účinnost obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kde je jednou z podmínek řádného výkonu ochrany osobních údajů také systémové nastavení lhůt, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a nastavení odpovídajících procesů likvidace osobních údajů po uplynutí těchto lhůt.

Metodika si neklade za cíl postihnout celý právní řád, neboť to je úkol nadmíru náročný. Jedná se pouze o první verzi dokumentu, která se zaměřila na vybraných 19 oblastí (věcných skupin) a která bude nadále průběžně doplňována a rozvíjena.

Metodika je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty.

Zahrnuté věcné skupiny:

 1. Archivnictví
 2. Auditoři, audit
 3. Bankovnictví, finanční operace
 4. Bezpečnost, střelné zbraně a střelivo, utajované skutečnosti, požární ochrana
 5. Cenové předpisy, speciální komodity
 6. Doprava a spoje, celnictví
 7. Ekonomika, daně, účetnictví
 8. Hornictví, geologická činnost
 9. Obchod
 10. Sociální oblast
 11. Stavebnictví, územní plánování
 12. Střet zájmů, rejstřík trestů
 13. Školství a kultura, výzkum a vývoj
 14. Veřejné zakázky
 15. Vnitřní správa, územní samosprávné celky, volby, matriky
 16. Zaměstnanecké záležitosti, státní služba
 17. Zdravotnictví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 18. Zemědělství, životní prostředí
 19. Justice, exekutoři

 

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)