V rámci pracovní skupiny Archivní správy Ministerstva vnitra a Národního archivu jsme se podíleli na zpracování metodického materiálu k dopadům GDPR do oblasti spisové služby a správy dokumentů. Dokument s názvem „Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců“ je živým materiálem, který se bude dále vyvíjet tak, jak se budou upřesňovat výklady v jednotlivých aspektech ochrany osobních údajů a jak budou vznikat související právní úpravy (zejména nový zákon na ochranu osobních údajů).

Metodika je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty.