Nová verze NSESSS

Ministerstvo vnitra vydalo ve svém věstníku novou verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS). Kompletní text včetně příloh je dostupný na stránkách ministerstva.

Nové znění standardu bylo upraveno na základě praktických zkušeností původců i dodavatelů ESSL, v rámci novely proběhla revize celého textu standardu a jeho uvedení do souladu se spisovou vyhláškou a další relevantní legislativou. Ze standardu byly vypuštěny doporučení požadavky, některé z nich byly změněny na povinné, a ostatní byly odstraněny. Současně byla také vypuštěna původní kapitola 10 (účelové moduly) a byly vypuštěny požadavky na výtah, redakci a nezbytné dokumenty.

Významným krokem kupředu je sjednocení a vyjasnění používané terminologie, a to jak v souvislosti se směrnicí eIDAS, tak v rámci obecné ustálené terminologie.

Došlo také k přepracování a rozšíření příloh standardu, nově byla vytvořena příloha popisující strukturu transakčního protokolu včetně XML schémat pro jeho export a import. V oblasti skartačního řízení byla zohledněna také existence národního digitálního archivu a jeho národního archivního portálu a zejména výkladem zpřesněna XML schémata pro předávání metadat a digitálních dokumentů k trvalému uložení v podobě balíčku SIP (příloha 2 a 3).

Presentaci ze semináře na téma změn v nové verzi standardu najdete na našem slideshare účtu.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)