V úterý 7. března 2017 proběhl seminář nazvaný Změny v Národním standardu a jejich dopad pro původce i dodavatele, který se zaměřil především na představení změn v chystané nové verzi Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. V rámci semináře byla také představena koncepce Národního standardu, hlavní povinnosti původců a klíčové požadavky nejen na elektronické systémy spisové služby. Současně byly představeny hlavní změny, které jsou předmětem novely Národního standardu, jejíž vydání se očekává v dubnu 2017.

Presentace ze semináře je k dispozici na SlideShare.net v profilu IPSD, procesní mapy budou zpřístupněny v co nejkratší možné době.

Současně doporučujeme Vaší pozornosti návrh čtvrtého znění NSESSS, který byl pracovní skupinou předán 8.3.2017 na Odbor archivní správy Ministerstva vnitra České republiky a bude zařazen do vnitroresortního připomínkového řízení. Tento návrh na svých stránkách zveřejnilo sdružení CNZ.