Metodické stanovisko MV ČR

Ministerstvo vnitra vydalo dne 30. 3. 2016 Stanovisko k výkladu skutkové podstaty správního deliktu podle § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kterým odpovídá na dotaz Národního archivu v téže věci.

Předmětem stanoviska je výklad ustanovení  § 74 odst. 9 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., který zní „Určený původce nebo původce uvedený v § 63 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 63 nevykonává spisovou službu„. Odbor archivní správy Ministerstva vnitra pak dovozuje, že porušením povinnosti vést spisovou službu je nejn stav, kdy povinný původce spisovou službu vůbec nevykonává, ale i stav, kdy porušuje jednotlivé podmínky jejího vedení, jak jsou stanoveny v § 63 odst. 3 a 4. Správním deliktem je tedy například i situce, kdy elektronický systém spisové služby, ve kterém povinný původce vykonává spisovou službu, nesplňuje podmínky Národního standardu pro eletkronické systému spisové služby.

Toto stanovisko, jakkoliv není závazným právním výkladem, představuje velmi významné vodítko při posuzování výkonu spisové služby u jednotlivých původců a určení, zda je spisová služba provozována způsobem odpovídajícím zákonu.

Stanovisko je k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)