Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „Možná zranitelnost elektronických systémů spisové služby“, který naše sdružení pořádá dne 15. října od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze.

Setkání bude zaměřeno na problematiku nastínění důsledků připuštění nedůvěryhodného kanálu komunikace, rizika integrace prostřednictvím webových služeb a ESSL jako významného informačního systému z pohledu Zákona o kybernetické bezpečnosti..

Seminářem Vás budou provázet Ing. Martina Macek a Ing. Stanislav Fiala, dlouholetí členové IRMS a Ing. Rudolf Vohnout, Ph.D., odborník na digitální archivy a dlouhodobé ukládání.

Partnerem akce je Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, poskytující služby mimo jiné v oblasti certifikace kybernetické bezpečnosti.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@irms.cz.