Spolek IRMS se stal jako již tradičně partnerem konference e-government 20:10, aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, pořádané společností info.com a Magazínem eGovernment na zámku v Mikulově. Konference je tradičním místem rekapitulace uplynulého vývoje, plánů pro nadcházející měsíce i pojmenování megatrendů v oblasti eGovernmentu.

V rámci konference bude také představena studie zpracovaná členy spolku IRMS pod názvem „Možná zranitelnost elektronických systémů spisové služby„, zaměřující se na hrozby jak v oblasti organizační tak kybernetické bezpečnosti, mající potenciál vyřadit z provozu nebo výrazně omezit fungování těchto systémů. Materiál byl rovněž distribuován účastníkům konference.