IRMS partnerem konference

Spolek IRMS se stal jako již tradičně partnerem konference e-government 20:10, aneb žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně, pořádané společností info.com a Magazínem eGovernment na zámku v Mikulově. Konference je tradičním místem rekapitulace uplynulého vývoje, plánů...

Pracovní skupina MV ČR

Další setkání Pracovní skupiny Memoranda Ministerstva vnitra se bude konat již tradičně v rámci konference "e-government 20:10" v Mikulově. Setkání proběhne ve středu 5. 9. 2012 v 10:00. Program setkání Přednáška "Změny v legislativě spisové služby", Ing. Martina...

Tisková zpráva k Memorandu

Blíží se konference e-government 20:10 v Mikulově, v rámci které se chystá také setkání pracovní skupiny Memoranda o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této...

Téma presentace IRMS v Mikulově

Jak jsme již avizovali dříve, stala se Information and Records Management Society - Czech Republic Group partnerem konference e-government 20:10, kterou pořádá společnost info.com (www.egovernment.cz) v září v Mikulově. Na konferenci vystoupí s příspěvkem nazvaným Jen...

IRMS partnerem Mikulova

Sdružení IRMS CRG se stalo stříbrným partnerem konference e-government 20:10 (žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně), která se bude konat 6.-7. 9. 2011 v Mikulově. Cílem konference je presentovat aktuální témata českého e-governmentu, a jedním ze stěžejních bodů...