Dovolte, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem „KONTROLA VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY VEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY“, který naše sdružení pořádá dne 9. 4. od 13:00 v prostorách Autoklubu Praha, v Opletalově ulici v Praze.

V rámci setkání, které bude zaměřeno na problematiku kontroly vedení spisové služby budfe představena metodika (check-list), která umožňuje samokontrolu
výkonu spisové služby u veřejnoprávních původců spolu s obecnými principy a postupy kontrioly správy dokumentů a spisové služby.

Seminář povede ing. Jan Frk dlouholetý člen sdružení IRMS a spoluautor Metidického návodu pro kontrolu výkonu spisové služby Ministerstva vnitra, a Tomáš Bezouška, president IRMS a auditor.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast.