Občanské sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s. ve spolupráci se svými partnery pro Vás pořádá dne 23. 4. 2014 v konferenčním centru CITY v Praze na Pankráci odborné setkání zaměřené na problematiku auditu správy dokumentů a spisové služby, nazvané

AUDIT SPISOVÉ SLUŽBY A SPRÁVY DOKUMENTŮ

Úvodní část workshopu představí shrnutí české legislativy a mezinárodních norem ISO pro zavedení a řízení systému správy dokumentů. Hlavní část workshopu bude věnována auditu správy dokumentů, hodnocení užitečnosti těchto auditů a hodnocení případných rizik. Uvítáme diskusi a zkušenosti profesionálů zejména ve vztahu k problematice auditů spisové služby, i souvisejících legislativních, organizačních a technických problémů.

Program workshopu

  • 12:30 – 13:00 Prezence
  • 13:00 – 13:10 Zahájení (Milan Štefl, generální sekretář IRMS CRG)
  • 13:10 – 14:10 Základní pojmy, česká legislativa, mezinárodní normy ISO 15489 a ISO 30301 (Josef Šustr)
  • 14:10 – 14:30 Občerstvení
  • 14:30 – 15:15 Audit spisové služby – zkušenosti, hodnocení rizik (Josef Šustr)
  • 15:15 – 15:30 Model akreditovaných auditů (Josef Šustr)
  • 15:30 – 16:00 Diskuse

Pozvánku na seminář je možné stáhnout zde.