Pro zveřejnění slovníku pojmů jsme zjistili, že i přes důkladnou redakci se do finální podoby slovníku vloudilo několik drobných chyb. Využili jsme tedy příprav na odborné setkání „Důvěryhodný dokument. Důvěryhodná organizace.“ a provedli ještě jednu revizi textu, doplnili informace o copyrightu a předpokladech dalšího šíření slovníku a zkompletovali novou verzi 2.1.

Tato nová verze nahradila na stránkách IRMS verzi předchozí, aby nedocházelo k jejich záměnám a zbytečným omylům. Slovník pojmů – Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů si můžete ve finální podobě stáhnout zde.