Update Slovníku pojmů 2.0

Pro zveřejnění slovníku pojmů jsme zjistili, že i přes důkladnou redakci se do finální podoby slovníku vloudilo několik drobných chyb. Využili jsme tedy příprav na odborné setkání “Důvěryhodný dokument. Důvěryhodná organizace.” a provedli ještě jednu...

Další rozvoj Slovníku pojmů

Naše sdružení představilo před měsícem aktuální verzi publikace Slovník pojmů – Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů. Jak se ale ukázalo již při práci na současné verzi, i přes...

Slovník pojmů verze 2.0

Od roku 2011 připravuje Pracovní skupina, založená na platformě Memoranda o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné...

Slovnik 2013 – pripominkovani

V roce 2012 byl v rámci pracovní skupiny, zřízené na základě Memoranda o spolupráci při přípravě standardizační základny pro certifikaci procesů správy záznamů a rozvoji odborného know-how a všeobecného povědomí v této oblasti v organizacích státní a veřejné správy,...

Slovník pojmů

O vzniku Slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí jsme Vás informovali přibližně před rokem. Již při jeho zpracování si byla Pracovní skupina,...