Naše sdružení představilo před měsícem aktuální verzi publikace Slovník pojmů – Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů. Jak se ale ukázalo již při práci na současné verzi, i přes velmi široký záběr čítající na 123 pojmů se nepodařilo obsáhnout všechny pojmy, které by si zasloužily vysvětlení. Současně se vyvíjí jak česká legislativa, tak mezinárodní normy a další stěžejní odborná literatura týkající se problematiky správy dokumentů a spisové služby. Pracovní skupina proto už při závěrečných pracech na Slovníku pojmů rozhodla, že bude ve své práci pokračovat i po dokončení verze 2.0 a připraví další, revidované vydání.

První jednání pracovní skupiny k nové verzi slovníku je připraveno symbolicky stejně jako minulý rok na 12. 12. Organizační detaily budou ještě upřesněny, nicméně pokud máte o práci na nové verzi slovníku zájem, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny pana Stanislava Fialu.