Slovník pojmů

O vzniku Slovníku základních pojmů z oboru správy dokumentů podle ISO 15 489 – Správa dokumentů (Records Management) a jejich výklad v kontextu českého právního prostředí jsme Vás informovali přibližně před rokem. Již při jeho zpracování si byla Pracovní skupina, vytvořená v rámci Memoranda o spolupráci s Ministerstvem vnitra, vědoma jeho omezení, která spočívala především v úzkém výběru pojmů a v rozporu mezi definicemi uváděnými v mezinárodních standardech a v normách českého právního řádu. Z toho důvodu se na začátku letošního roku Pracovní skupina opět sešla a dohodla se na pokračování práce, tentokráte však s opačnou optikou, tj. na zacílení definic dle legislativy ČR a případný výklad ve vazbě na standardy mezinárodní.

V rámci prací na revidovaném vydání slovníků pojmů v oblasti správy dokumentů, jehož nový vázev je „Základní pojmy z oboru správa dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů“, byl sestaven seznam pojmů, které budou v rámci slovníku podchyceny a zpracovány. Tento seznam dáváme nyní široké veřejnosti k dispozici. V případě jakýchkoliv připomínek či doplnění seznamu se prosím obraťte přímo na gestora pracovní skupiny, pana Ing. Stanislava Fialu, případně na adresu našeho sdružení info@irms.cz.

Seznam pojmů, které jsou do připravovaného slovníku zarhnuty, najdete zde.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)