Konverze a převod dokumentů

POZVÁNKA NA WORKSHOP
KONVERZE, PŘEVOD A ZMĚNA DATOVÉHO FORMÁTU – UŽITÍ, VÝZNAM A PŘÍNOS

V průběhu roku 2012 vešla v platnost celá řada nových právních norem, upravujících výkon spisové služby a některé technické aspekty práce s dokumenty. Zejména jde o novelu zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, novelu spisové vyhlášky, zákona o elektronickém podpisu a vyhlášky o elektronických podatelnách, realizované vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a novelu Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.

Všechny tyto změny přinášejí celou řadu povinností, se kterými se musí organizace, podléhající archivnímu zákonu, stejně jako dodavatelé elektronických systémů spisové služby a dalších souvisejících technologií, v co nejkratší době vypořádat. Současně vznila celá řada otázek a nejasností, na které je v každodenním provozu původců nalézt odpovědi.

Jednou z takových oblastí, které zejména s definitivním příchodem elektronických dokumentů přinášejí řadu otázek a praktických problémů, jsou konverze, převody a změny datového formátu elektronických dokumentů. Přesto, že si to ne všichni původci dokumentů uvědomují, jedná se o jeden z nejvýznamnějších dopadů aktuální novely archivní legislativy v oblasti správy dokumentů.

Sdružení Information and Records Management Society – Czech Republic Group proto ve spolupráci s přední kapacitou v oblasti metodiky provozování spisové služby, ing. Martinou Macek, ředitelkou projektu implementace elektronické spisové služby Ministerstva vnitra a vedoucí Oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby Ministerstva vnitra, pořádá workshop zaměřený na ozřejmení problematiky konverze dokumentů, jejich převodu a změny formátu elektronických dokumentů.

Workshop proběhne v prostorách Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze dne 23. 4. 2013 od 13:00, jeho součástí bude úvodní přednáška ing. Martiny Macek a následná diskuse.
Pozvánku na workshop je možné stáhnout zde. Registrace je možná mailem na adrese akce@irms.cz nejpozději do 18. 4. 2013.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)