Komora komerčních spisoven

Oblast komerčních spisoven představuje svébytnou a specifikou část problematiky správy dokumentů. Oblast, která čelí vlastním výzvám a problémům, jejichž řešení představuje výzvu jak z pohledu metodického, tak organizačního, právního a dalších. V rámci IRMS již delší...