Seminář o spisové službě

Informace o novelizaci právní úpravy problematiky spisové služby již bez pochyby není žádnou novinkou. Přesto se v praxi stále přesvědčujeme, že nové či pozměněné povinnosti, které na úřady a organizace státní a veřejné správy uvrhla novela zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, novela spisové vyhlášky, zákona o elektronickém podpisu a vyhlášky o elektronických podatelnách, realizovaná vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a novela Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby nejsou zdaleka tak jasné a srozumitelné, jak by bylo třeba.

Změny a novinky, které se dotýkají především elektronických dokumentů a jejich zpracování, nejsou triviální. Spolu s nimi přichází rovněž nová, posílená role státních archivů v oblasti kontroly a potenciál znatelných sankcí, a s tím i zesílený tlak na vyjasnění všech povinností a uvedení reality spisové služby do souladu s těmito nařízeními.

Pro usnadnění orientace ve změnách provedených v tak rozsáhlé právní úpravě připravilo sdružení IRMS ve spolupráci s přední kapacitou v oblasti metodiky provozování spisové služby a účastníkem legislativního procesu v této oblasti, ing. Martinou Macek, vedoucí Oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby Ministerstva vnitra, seminář nazvaný „POVINNOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH PŮVODCŮ V OBLASTI SPISOVÉ SLUŽBY„, na kterém paní Macek v přehledné a srozumitelné formě představí klíčové povinnosti, se kterými se musí původci vypořádat, aby naplnili literu zákona a souvisejících norem.

Seminář proběhne v prostorách Konferenčního centra City v Praze na Pankráci dne 12. 12. 2012 od 13:00, jeho součástí bude představení klíčových povinností definovaných legislativou, nástin dalšího očekávaného legislativního vývoje a následná diskuse.

Pozvánku na seminář nejdete ke stažení zde. Registrace je možná mailem na adrese akce@irms.cz nejpozději do 9. 12. 2012. Pro členy IRMS platí 10% sleva.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)