Na konferenci DRMS Fórum přednesl Tomáš Bezouška jménem našeho sdružení příspěvek s názvem „Kvalifikovaný tým: cesta k efektivní správě dokumentů“. Přednáška se zaměřila na vymezení kontextu správy dokumentů a informací v systému řízení organizace, definici potřeby odpovědného manažera s odpovídající kvalifikací a v závěru pak na představení akreditovaného vzdělávacího schématu IRMS a vysvětlení jeho celkové koncepce a jednotlivých kvalifikačních úrovní.

Presentační podklady jsou jako obvykle k dispozici na profilu IRMS CRG na portálu slideshare.net.