Presentace z DRMS Fóra

Na konferenci DRMS Fórum přednesl Tomáš Bezouška jménem našeho sdružení příspěvek s názvem “Kvalifikovaný tým: cesta k efektivní správě dokumentů”. Přednáška se zaměřila na vymezení kontextu správy dokumentů a informací v systému řízení organizace,...

IRMS na konferenci DRMS Forum

V pořadí již čtvrtý ročník konference DRMS Forum, se bude konat společně s akcí Kancelář 21. století ve dnech 23. a 24. 10.  v prostorách Kongresového centra Praha a IRMS je již po druhé partnerem této konference. Po oba dny budou probíhat zajímavé přednášky a...