Bavíme-li se dnes o správě informací a dokumentů, spisové službě, nástrojích jako je DMS a ECM, automaticky se naše pozornost upře na oblast informačních technologií. Přitom ale málokdo plně respektuje fakt, že informatika je v oblasti správy podnikových informací pouhým technickým nástrojem, který plní (nebo by alespoň měl) strategická zadání.“ Takto je uvozen článek s názvem „Records Management. Records Manager.„, který shrnuje stejnojmennou přednášku IRMS z konference Data & Dokumenty 2012 a definuje základní prostor správy dokumentů a klíčovou postavu v tomto prostoru operující.

Celý text je možné stáhnout v pdf.