Členové IRMS CRG z řad vzdělávacích institucí ve spolupráci s odborníky z nejrůznějších oblastí Records Managementu dlouhodobě pracují na vytvoření systému certifikovaného vzdělávání, který by poskytoval zájemcům o oblast správy dokumentů ucelenou, jasně strukturovanou a v jednotlivých krocích provázanou cestu od úplných základů problematiky až po specializované, vysoce odborné kurzy.

Nyní přináší toto úsilí první plody v podobě schématu certifikovaného vzdělávání (viz schéma a popisy jednotlivých kurzů) a v návaznosti na to byly rovněž vypsány první termíny vybraných školení pořádaných akreditovanými členy IRMS CRG.