Jak jsme již avizovali dříve, stala se Information and Records Management Society – Czech Republic Group partnerem konference e-government 20:10, kterou pořádá společnost info.com (www.egovernment.cz) v září v Mikulově. Na konferenci vystoupí s příspěvkem nazvaným Jen profesionálové s odpovídající kvalifikací umožní konkurenceschopnou správu dokumentů i náš člen, ing. Oskar Macek, vedoucí oddělení Metodiky elektronického zpracování archiválií, spisové služby a archivních evidencí odboru archivní správy MV.

O své chystané presentaci říká: „Nedostatek znalostí a nedostatek dostupného vzdělání se jeví jako závažný problém pro další rozvoj využívání elektronických dokumentů nejen v rámci egovernmentu. Jak ve státním, tak v soukromém sektoru máme bez nadsázky petabyte dat, tvořící nepředstavitelné množství elektronických dokumentů. Co však prakticky nemáme, jsou kvalifikovaní odborníci na danou problematiku.“