Sdružení IRMS CRG se stalo stříbrným partnerem konference e-government 20:10 (žijem si jak na zámku, ať to trvá věčně), která se bude konat 6.-7. 9. 2011 v Mikulově. Cílem konference je presentovat aktuální témata českého e-governmentu, a jedním ze stěžejních bodů programu, kterému je věnováno celé dopoledne druhého konferenčního dne, je problematika dlouhodobého uchovávání dat, a to jak z pohledu technologií, tak zejména s ohledem na platnou legislativu a její chystané změny.

Naše sdružení vidí v konferenci velkou příležitost presentovat výsledky svého snažení na neformání bázi, a současně – s ohledem na koncentraci zainteresovaných odborníků jak z veřejného, tak i soukromého sektoru – jako vhodnou příležitost pro uspořádání veřejného jednání pracovní skupiny vytvořené v souvislosti s podpisem Memoranda o spolupráci mezi naším sdružením a Ministerstvem vnitra ČR (viz tisková zpráva MV). Detaily k zasedání pracovní skupiny budou prběžně zveřejňovány jak na stránkách našeho sdružení, tak na stránkách Ministerstva vnitra.