ISO 15489 Awareness – školení

Srdečně Vás zveme na školení věnované problematice správy záznamů a informací a roli manažera záznamů (Records Manager) v organizaci, nazvaný:

Správa záznamů: Úvod do problematiky

Toto školení představuje vstupní bod při seznámení s problematikou správy záznamů (Records Management). Je východiskem pro osvojení terminologie a pochopení rozsahu jednotlivých témat, která správa záznamů zahrnuje. Součástí školení je přehled národní legislativy i mezinárodních norem a standardů v oblasti Records Managmentu s hlavním zřetelem na normu ISO 15489.

Hlavní přínosy školení

 •  Seznámení s problematikou správy záznamů (Records Management) a jejímy metodami
 •  Objasnění role Manažera záznamů (Records Manager) a jeho funkce v organizaci
 •  Seznámení s normou ISO 15 489, jejími certifiakčními kritérii a procesem
 •  Stručná presentace metodologie DIRKS
 •  Představení vazby problematiky správy záznamů s hlavními souvisejícími normativy (především ITIL, COBIT, BASEL II, atd.), vazba na českou legislativu (zák. 499/2006, NSESSS, atd.)

 

Školení povede jedna z klíčových osobností v oblasti správy záznamů, jeden ze zakládajících členů Infomation and Records Management Society ve Velké Británii, držitelka ocenění za celoživotní přínos a rozvoj oboru, paní Alison North ze společnosti Alison North Trainig.

Praktické informace

 • Rozsah školení: 6 bloků po cca 50 minutách, začátek v 10:30.
 • Termín: 12. 5. 2011
 • Cena: 9.500 Kč bez DPH/osoba

 

V případě Vašeho zájmu o účast na semináři nás, prosím, kontaktujte.

Komentáře

Žádné komentáře.

Archiv Příspěvků

 • 2024 (1)
 • 2023 (4)
 • 2022 (7)
 • 2021 (1)
 • 2020 (31)
 • 2019 (22)
 • 2018 (26)
 • 2017 (26)
 • 2016 (9)
 • 2015 (11)
 • 2014 (17)
 • 2013 (28)
 • 2012 (28)
 • 2011 (15)