Seminář Vše o EIDAS

S ohledem na zájem, který vzbudily oba semináře k tématice nařízení eIDAS (teoretický seminář Nařízení eIDAS kontra Spisová služba a navazující Praktické dopady eIDAS na spisovou službu) jsme se rozhodli připravit průřezový seminář, který problematiku eIDAS pojedná jak z teoretické, tak i praktické stránky.

Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se odborný seminář s názvem Vše, co jste chtěli vědět o eIDAS (a nebojte se zeptat), který naše sdružení pořádá dne 8. června 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze. S ohledem na větší rozsah probírané problematiky je seminář tentokrát koncipován jako celodenní s následujícím programem:

  • 09:00 – 09:30 Prezence
  • 09:30 – 10:00 eIDAS – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • 10:00 – 10:30 Základní služby elektronické komunikace
  • 10:30 – 10:45 Občerstvení
  • 10:45 – 11:45 Národní legislativa, navazující na nařízení eIDAS, diskuse
  • 11:45 – 13:00 Polední přestávka
  • 13:00 – 14:00 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 14:00 – 14:15 Občerstvení
  • 14:15 – 15:15 Současný stav a možná rizika, která z něj vyplývají
  • 15:15 – 15:30 Diskuse

Seminář  bude zaměřen na teoretické a konkrétní dopady nařízení Rady Evropy eIDAS na elektronické systémy spisové služby. Cílem semináře bude seznámit účastníky se situací po roce od nabytí účinnosti eIDAS. Během semináře Vás upozorníme na nejčastější chyby, kterých se původci v oblasti dokumentů v digitální podobě vzhledem k této směrnici dopouštěj. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem Vás budou provázet Ing. Stanislav Fiala a Ing. Martina Macek, dlouholetí členové IPSD, odbornici v oblasti péče o dokumenty v digitální podobě.

Cena semináře je stanovena na 2.190 Kč bez DPH.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.


Vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy sídla.
Číslo objednávky objednatele, pokud chce, aby se objevilo v daňovém dokladu.
Mailová adresa slouží k potvrzení rezervace, zasílání organizačních informací a následné zaslání účetních dokladů.
Telefon slouží ke kontaktování v případě organizačních změn nebo jiných nepředvídaných okolností.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Pouze pokud je účastník úředníkem podle zák. 312/2002 o úřednících ÚSC, u kurzů akreditovaných MV ČR uvádějte ještě "datum a místo narození, úředník/vedoucí úředník", aby účastník obdržel odpovídající Osvědčení.
Zaškrtnutím potvrzujete, že máte zájem, abychom Vás informovali o konání dalších odborných kurzů, seminářů, workshopů a konferencí pořádaných IPSD. Obvykle se jedná o jeden až dva emaily měsíčně.

 

Seminář Vše o EIDAS
Štítky: