Poznámky z workshopu

Ve středu 17. 10. 2012 proběhl v Praze seminář „Novela archivního zákona – Přehled klíčových změn“, který vedla ing. Martina Macek z Ministerstva vnitra a ve kterém se zaměřila na klíčové změny, které přináší nová komplexní právní úprava, tj. nejen novela zákona, ale i nová spisová vyhláška a novelizace Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby .

Výklad, který nebyl je suchým přehledem nových paragrafů, ale spíše širším pojednáním o kontextu a cílech legislativního procesu v oblasti správy dokumentů a spisové služby, doprovozené exkursem do širších technických i procesních souvislostí, následně inspiroval bohatou diskusi. Ta bezesporu poskytne východisko pro uspořádání dalších seminářů, neboť i když v ní byla celá řada otázek zodpovězena, zůstávají mnohé, na které se odpověď nalézt nepodařilo, resp. na které ani jednoznačně odpovědět v principu nelze a je pouze možné diskutovat různá řešení a jejich výhody, rizika a obtíže.

Presentační podklady jsou jako obvykle k dispozici na profilu IRMS CRG na portálu slideshare.net.

Poznámky z workshopu
Štítky: