Nový systém vzdělávání

Autor: Tomáš Bezouška

Datum 15.05.2012

Členové IRMS CRG z řad vzdělávacích institucí ve spolupráci s odborníky z nejrůznějších oblastí Records Managementu dlouhodobě pracují na vytvoření systému certifikovaného vzdělávání, který by poskytoval zájemcům o oblast správy dokumentů ucelenou, jasně strukturovanou a v jednotlivých krocích provázanou cestu od úplných základů problematiky až po specializované, vysoce odborné kurzy.

Nyní přináší toto úsilí první plody v podobě schématu certifikovaného vzdělávání (viz schéma a popisy jednotlivých kurzů) a v návaznosti na to byly rovněž vypsány první termíny vybraných školení pořádaných akreditovanými členy IRMS CRG.

Mohlo by Vás také zajímat

METODICKÝ DOTAZ #2: sOULAD issd S nsesss

METODICKÝ DOTAZ #2: sOULAD issd S nsesss

dotaz: Je někde přesně / striktně / explicitně napsáno, že OVM nemůže používat ISSD, které buď nejsou napojeny nebo nesplňují NS? Ideálně i s...