Rádi bychom Vás pozvali na seminář „Zkušenosti se spisovou službou na VŠ“, který pořádá náš partnerský spolek CNZ a na kterém vystoupí i člen Institutu pro správu dokumentů Veronika Nechvátalová Aiblová z Mendelovy Univerzity v Brně.

Termín: 1. června 2021, 14:00 – 16:00 hod.

Místo: Online pomocí nástroje MS Teams

O tématu:

Seminář představí stále aktuální téma spisové služby, tentokrát se podrobně zaměří na praxi v prostředí vysokých škol.

Jak v akademickém prostředí funguje nasazování elektronických systémů spisové služby, jež ctí pravidla správného úředního postupu? Daří se myšlenky a principy spisové služby zavádět do praxe?

V jaké fázi správy a archivace elektronických dokumentů vysoké školy vlastně jsou a jakou pozornost věnují informacím a jejich dlouhodobému uchování?

Je spisová služba opravdu pouze zatěžující nástroj byrokracie, nebo se ji naopak snaží odbourávat?

V průběhu semináře přiblížíme účastníkům konkrétní kroky a zkušenosti, které se při implementacích, výkonu a školeních spisové služby ukázaly být úspěšnými. Nebude chybět závěrečná diskuze mezi všemi zúčastněnými v podobě kulatého stolu.

Přednášky:

  • Realizace metodiky spisové služby na ČVUT od roku 2017 a výhledy do budoucna (Kamila Mádrová, ČVUT a Hana Eva Rabová, ČVUT)
  • Zkušenosti s výběrem spisové služby (Veronika Nechvátalová Aiblová, MENDELU)
  • Komunikace se zaměstnanci/uživateli v oblasti spisové služby (Jiří Sedlický, VUT)
  • Digitální archiv Univerzity Karlovy jako součást komplexního Archivního informačního systému (Petr Cajthaml, UK)

Program:

  • 13:45 – 14:00    Připojování, test spojení
  • 14:00 – 15:05    I. blok přednášek
  • 15:05 – 15:10    přestávka
  • 15:10 – 15:30    II. Blok přednášek
  • 15:30 – 15:50    Diskuze
  • 15:50 – 16:00    Závěrečné shrnutí.

Registrujte se včas na adrese registrace@cnz.cz do čtvrtka 27. května 2021.
Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.