S radostí Vám oznamujeme, že Institut pro správu dokumentů pokořil ve své činnosti další milník. S platností od 17. února 2020 se náš spolek stal vydavatelem registrovaným v mezinárodním systému ISBN (The International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy), a to pod číslem ISBN 978-80-907792.

V přípravě již je první publikace, nazvaná Správa národních utajovaných dokumentů, na které poslední úpravy před předáním do sazby a tisku provádí autorský kolektiv pod vedením ing. Petra Fíka.

Publikace detailním způsobem rozebírá metodiku k zajištění administrativní bezpečnosti v oblasti ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů, dokument je zpracovaný v souladu s platným zněním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. Publikace zahrnuje ucelený soubor opatření, jehož cílem je zajistit ochranu utajovaných informací při manipulaci s utajovanými dokumenty v rámci jejich celého životního cyklu.

Vydání publikace očekáváme v průběhu letošního dubna, o její dostupnosti, ceně a možnosti objednání budeme dále informovat.