Minulý týden jsme úspěšně završili jednání, započatá už na počátku roku 2017, a podepsali jsme memorandum o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Naším partnerem je tamní Ústav aplikované informatiky, se kterým nás pojí společný zájem o správu dokumentů, a především pak o problematiku utajovaných dokumentů v digitální podobě, a obecně otázek souvisejících s kybernetickou a informační bezpečností ve vztahu ke správě dokumentů.