Institut pro správu dokumentů podsoupil během léta reakreditaci vzdělávací instituce v rámci zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Ke 12. září byla našemu spolku udělena akreditace vzdělávací instituce a přiděleno nové číslo akreditace AK/I-33/2018.

Současně byly akreditovány první dva kurzy nové koncepce:

 • Důvěryhodná správa dokumentů v digitální podobě
  • AK/PV-473/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníky
   AK/VE-260/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.
 • Základní pravidla pro práci s utajovanými dokumenty
  • AK/PV-472/2018 – průběžné vzdělávání pro úředníků
  • AK/VE-259/2018 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Akreditace dalších kurzu bude následovat, o jejich struktuře a obsahu budeme dále infromovat.