Dne 7. 3. 2018 proběhl workshop „Procesy spisové služby“.  V rámci presentace byly představeny základy procesního přístupu k návrhu systému správy dokumentů v organizaci, obecných principů procesního modelování a řízení, stejně jako konkrétní ukázky procesních modelů spisové služby v souladu s platnou legislativou.

Presentace z workshopu je k dispozici na našem slideshare,net účtu.