V rámci problematiky správy dokumentů existuje samostatná, velmi specifická, ale o to důležitější skupina dokumentů, jejichž správa si zasluhuje velmi zvláštní pozornost; jedná se o dokumenty zachycující utajované skutečnosti ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. A právě této oblasti jsme se rozhodli věnovat pozornost, kterou zasluhuje a ve spolupráci s odborníky připravujeme celou řadu seminářů rozebírajících jednotlivé aspekty této komplexní problematiky.

Dovolte proto, abychom Vás pozvali na blížící se první odborný seminář z této tematické řady, s názvem Vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů dle platné legislativy, který naše sdružení pořádá dne 24. května 2017 od 9:30 v prostorách Autoclubu v Opletalově ulici v Praze.

Setkání bude zaměřeno na problematiku vyhotovování jednoduchých a složitých utajovaných dokumentů podle zákona č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a vyhlášky č.529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. V průběhu workshopu bude prostor pro diskusi a Vaše otázky.

Seminářem Vás bude provázet Petr Fík, specialista na ochranu utajovaných informací a administrativní bezpečnost.

​​Pozvánku na setkání si můžete stáhnout zde. Věříme, že Vás program odborného setkání zaujme a zvážíte svoji účast. Případné přihlášky zasílejte, prosím, na mailovou adresu akce@ipsd.cz nebo prostřednictvím formuláře uvedeného níže.


[wpforms id=“993″]